میز خدمت
الکترونیکی
دانشگاه علمی کاربردی
واحد استان فارس

استارت آپ فوريتهای مکانیکی خودرو در فضای مجازی


مراکز آموزش علمی کاربردی


زرهی نزاجا ( شهید کرمی ) و خانه کارگر شیراز


تاریخ : 23 / 09 / 1399


ساعت 08:30 الی 13:00


جهت ورود در زمان تعیین شده نام و نام خانوادگی خود را در کادر زیر وارد نمایید

نام و نام خانوادگی مهمان :